Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag voor ons? Wellicht kunt u op deze pagina het antwoord al vinden!

Aanlever specificaties

1 of meer kleuren dient te worden aangeleverd als vector bestand met teksten omgezet naar lettercontouren/krommen. Zorg er voor dat alle kleuren in PMS. Zorgt u er ook voor dat gelijke kleuren gelijke benamingen worden gebruikt.

Full colour afbeeldingen dienen bij voorkeur een resolutie van 300dpi te hebben op 100% van het formaat. Voor groot formaat afdrukken in solvent print volstaat meestal 150 dpi of 75 dpi, afhankelijk van de gewenste beschouwingsafstand. Zorg er voor dat het bestand volledig in CMYK staat. Gebruik geen RGB bestanden, deze kunnen verstoringen in de kleuren geven. Onze voorkeurscompressie is TIFF.

Voor het drukken van variabele nummers, barcodes, QR-codes en afbeeldingen hebben wij een excelsheet nodig. Elke rij vormt daarbij een record.

Wanneer je bestanden gaat aanleveren voor doming stickers dien je met onderstaande rekening te houden. Full color bestanden in CMYK of PMS Coated kleuren. Als je al een bestand heeft, deze graag aanleveren in hoge resolutie met bestandsformaat .AI, .EPS, .PDF of .JPG. Zet altijd alle teksten om naar lettercontouren. Indien PMS kleuren beschikbaar zijn, graag deze bijvoegen of vermelden voor kleur referentie. Wij kunnen helaas geen kleur controleren als wij de referenties niet meegezonden krijgen, dit kan dan ook geen reden tot afkeur zijn.

Voor emblemen kunnen volstaan bestanden als AI>, EPS., PDF. vector files. Indien u chroomlogo’s of abs emblemen wenst hebben wij uitgebreidere tekeningen nodig zoals CAD files, waarbij de vormen en contouren zichtbaar zijn. Indien u deze niet kunt aanleveren vragen wij u zo zorgvuldig mogelijk alle data aan te leveren zodat wij hier een uitgebreide werktekening voor kunnen maken. Deze werktekening zal vooraf aan u geoffreerd worden indien u dit niet kunt aanleveren.

Drukwerk

Zeefdruk is een druktechniek die aantrekkelijker wordt bij een grotere oplage. Er wordt een zeefdrukraam gemaakt en met de juiste PMS kleuren worden de producten in volle vlakken gedrukt. Zeefdruk inkt heeft meer pigment en kan zodoende dekkend gedrukt worden, ook fluor of metallic kleuren behoren toto de mogelijkheden. Dmv toevoegingen als harder kunnen de meest uitlopende productsoorten bedrukt worden. Ook dikkere materialen is geen enkel probleem. Digitaal druk is het drukken dmv solvent of UV printers. zo’n printer bouwt alle kleuren op uit CMYK (cyan, magenta, yellow en black) en heeft hiernaast nog enkel spotkleuren als oranje, wit en grijs. Hierdoor worden uw kleuren zo goed mogelijk benaderd en is het ook mogelijk kleine afbeeldingen te drukken welke met zeefdruk niet haalbaar zijn. Enkel mogelijk met dunnen materialen.

Bij kiss cut worden enkel de stickers uitgesneden, niet door de backing heen. Op deze manier blijft de sticker op een groter of met meerdere op een schutvel zitten voor ze eenvoudig te verwerken.

Er zijn een scala aan lijmlagen mogelijk. Neemt u gerust contact met ons op zodat we samen kunnen bepalen welke lijmlaag voor uw product het beste toepasbaar is. Indien u dit zelf wenst te ondervinden kunt u altijd samples van verschillende lijmlagen opvragen en deze zelf testen. Tip: maak de ondergrond goed vetvrij, en probeer niet aan de lijmlaag van de sticker te komen. Het zuur van uw vingers kan de lijmlaag aantasten. Plak de sticker op en druk het goed aan, na 24 uur heeft de lijm zijn werk gedaan en kunt u testen of het voldoende hechting heeft gegeven.

In principe heeft u geen laminaat nodig, mits het product word blootgesteld aan chemicaliën of het in een omgeving komt waarbij slijtage voor kan komen.

Bestellen en betalen

Alle producten die besteld worden dienen na opdracht voldaan te worden, na ontvangst van de betaling sturen wij de producten meteen toe.

De eerste order bij ons geplaatst wordt na vooruitbetaling verzonden. U kunt er ook voor kiezen de order onder rembours te ontvangen, de extra kosten hiervoor zijn € 13,00. Na ontvangst van de betaling wordt de order verzonden. De standaard betalingstermijn bij vervolgorders is 15 dagen netto na factuurdatum.

Klanten van buiten Nederland kunnen via vooruitbetaling bestellen. Voor bedrijven hebben wij dan een geldig btw-nummer nodig zodat wij BTW-vrij kunnen leveren. Voor particulieren wordt altijd btw berekend.

Alle betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt of te worden gestort op een door Combiflex BV aangewezen Bank- of Girorekening, tenzij anders vermeld in specifieke betalingsvoorwaarden. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Combiflex BV In geval van deellevering is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Combiflex BV is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere betaling door wederpartij wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten. De wederpartij heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de wederpartij aan Combiflex BV een rente van 2 % per maand wegens te late betaling verschuldigd over het opeisbare bedrag. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- Combiflex BV heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst een zekerheidsstelling tot betaling te eisen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Combiflex BV totdat de zekerheid is gesteld: een en ander onverminderd het recht van Combiflex BV op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat Combiflex BV deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Levering & verzendkosten

Al onze leveringen worden uitgevoerd door diversen gerenommeerde koeriersdiensten. Afhankelijk van de snelheid voor uw regio of de manier waarop het verzonden wordt zal er een passende koeriersdienst worden aangesteld. Wilt u uw product direct door een koeriersdienst dezelfde dag nog in huis hebben, dan kunnen wij een koerier sturen welke binnen enkele uren bij u op de stoep staat. Afhankelijk van de aanleverkeuze zal hiervoor vooraf een prijs afgegeven worden. Indien u een andere vorm van levering wenst vragen wij u dit vooraf aan te vragen zodat wij dit in de offerte kunnen meenemen. Afhalen is uiteraard altijd mogelijk tijdens kantooruren, en een kopje koffie krijgt u erbij.

Wij maken bijna alles zelf binnenshuis, maar sommige producten vraagt tijd. Droogtijd tussen de processen door. Heeft u spoed, dan werken we tegen een kleine extra vergoeding gewoon over voor U.

Verzendkosten bestellingen tot 10 kg: NL €8,50 per pakket. BE+DE €12,50 per pakket. Kosten bestellingen meer dan 10 kg: per opgave. Blanco verpakking met u als afzender is ook mogelijk. Spoedzending per opgave.

Wij werken met diversen koeriers. En kunnen wereldwijd versturen. Eventueel zonder afzender zodat onze naam niet zichtbaar wordt. Al onze producten zijn excl. verzendkosten, engelen dit aan in al onze correspondentie.

Tips & tricks

Iedere toepassing is weer anders, op sommige producten zitten coatings welke de kleeflaag kunnen beïnvloeden. Het is ook van belang dat u als u twijfelt eerst een sample bij ons opvraagt van de verschillende kleeflagen en deze uitvoerig test. ONDERGROND GOED SCHOONMAKEN DRUK DE STICKER STEVIG AAN OP HET PRODUCT LAAT DE LIJM 24 UUR ZIJN WERK DOEN VOOR AANHECHTING EN TEST DAN DE KLEEFKRACHT OF DEZE VOLDOENDE IS.

Praktijk wijst uit dat doming een flexibele (geheugen) eigenschap heeft. Dit houd in dat als u uw nagel of een scherp voorwerk in de dopinglaag ponst, deze er weer na een korte perioden weer uittrekt. Dit ook met ronde producten plakken, als u deze plakt is de kans groot dat hij los komt en weer recht gaat trekken. TIPS: geef aan dat het om een rond product gaat, wij kunnen bepalen of het haalbaar is of niet, zorgen voor een minimale dikte met de productie van de dopinglaag en gebruik een sterke kleeflaag.

Kunnen domingstickers sneller geleverd worden?: Hoewel wij als Nederlanders het liefst alles in dezelfde dag geleverd willen krijgen zijn sommige producten niet sneller te maken als dat wij al kunnen. Om u een voorbeeld te geven moeten bij het product domingstickers het drukwerk al 24 conventioneel drogen om de lijmlaag niet aan te tasten, en de dominglaag ook 24 uur drogen om kwaliteit te garanderen. Gaan we dit forceren zal dat ten kosten gaan van de kwaliteit van de lijmlaag of dat de stickers te zacht zijn en beschadigen. Waarom zijn er wel bedrijven die dit in 1 dag kunnen leveren? Deze gebruiken UV drogende componenten, en deze componenten zijn NIET UV bestendig, dus zullen vergelen naarmate contact met UV straling. een product dat na 1 jaar niet meer helder of leesbaar is. Wij werken enkel met gecertificeerde automotive kwaliteit grondstoffen en deze hebben nu eenmaal een 24 uurs droging nodig.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief